NÉT TINH HOA PHẬT GIÁO TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – AntraMart
Tin tức

NÉT TINH HOA PHẬT GIÁO TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

NÉT TINH HOA PHẬT GIÁO TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã để lại một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về cách mạng Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, trong đó có những hạt nhân tư tưởng của Phật giáo vào hoàn cảnh Việt Nam.

Đang xem: NÉT TINH HOA PHẬT GIÁO TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng